Den firesporede udbygning af hovedvejen B 207 (E 47) mellem Heiligenhafen-Ost og Puttgarden er nu officielt gået i gang. I dag (25. august) har Daniela Kluckert, parlamentarisk statssekretær i Forbundsministeriet for digitalisering og transport, og den slesvig-holstenske transportminister Claus Ruhe Madsen sammen med omkring 100 gæster taget det symbolske første spadestik.

De forberedende arbejder til byggeriet har været i gang siden begyndelsen af 2023. Blandt andet byggepladsen blevet ryddet, rørledninger omlagt og afvandingsarbejde udført. Nu er de første broer ved at blive bygget på linjeføringen for den fremtidige tilslutningsvej ved Puttgarden.

For Daniela Kluckert er det en god dag for regionen. ”Forbundsregeringen skaber med den 16 kilometer lange udvidelse af B 207 en effektiv tilslutning til den faste forbindelse over Femern Bælt. Dette transportprojekt er del af den såkaldte “Fugleflugtslinje” mellem det kontinentale Europa og de nordiske lande. Det vil, når alle anlægsarbejder er gennemført, være en af de mest effektive transportkorridorer til og fra Skandinavien. Rejsetiden vil blive reduceret betydeligt med den nye forbindelse. Den samler fjerntrafikken på Bundesstraße B207, fører til en stigning i effektiviteten og forbedrer trafiksikkerheden. Forbundsregeringen investerer 224 millioner euro [ca. 1.7 milliarder DKK] her for en fælles europæisk fremtid,” sagde hun ved arrangementet.

Transportministeren i Slesvig-Holsten, Claus Ruhe Madsen, henviste også til projektets betydning ud over regionen: “To nationer, Forbundsrepublikken Tyskland og Kongeriget Danmark, har i fællesskab besluttet sig for at binde sig endnu tættere sammen. Den nye rute, som B 207 er en vigtig del af, vil bringe mennesker, virksomheder og kulturer endnu tættere sammen.”

Bernd Rothe, leder af DEGES-afdelingen, takkede befolkningen på Fehmarn og i Østholsten for deres aktive deltagelse i planlægningsprocessen. ”Vi har været i tæt dialog og er ofte til stede på øen for at orientere om den seneste status for planlægningen. Vi er overbevist om, at vi kun kan gennemføre et mammutprojekt som dette, hvis vi inddrager befolkningen.” Rothe lovede, at det også vil gælde det kommende arbejde.

Afsnittet i Puttgarden er den første i anlægsrækken. I det kommende år begynder arbejdet ved Avendorf og Bannesdorf på øen Fehmarn. Her vil der også blive bygget nye kryds. Dette vil blive efterfulgt af afsnittet ved Burg, før byggeriet af den sidste strækning på fastlandet begynder.

I følge DEGES’ planer vil udvidelsen være afsluttet og vejen åbnet for trafik i 2028. Samtidig bygges Femern Bælt-tunnelen under ledelse af Femern A/S og – under ledelse af Deutsche Bahn – Fehmarnsund-forbindelsen og jernbaneforbindelsen frem til Lübeck.

DEGES vil koordinere alt arbejde på B 207 på en sådan måde, at trafikken til enhver tid kan flyde i begge retninger. “De 16 kilometer vej kunne i princippet gøres færdig på to år, men det ville betyde, at øen blev afskåret fra fastlandet i en periode og dermed skade økonomien, turismen og øboernes livskvalitet. Det er derfor, vi bygger i etaper,” forklarer Rothe.

Forbundsregeringen investerer omkring 224 millioner euro [ca. 1.7 milliarder DKK] i den 16 kilometer lange firesporede udbygning af B 207. Den endelige byggetilladelse foreligger siden 25. august 2021 efter otte klager blev afvist eller afgjort uden for retten. I samråd med NABU er DEGES nået frem til en aftale hvor DEGES har accepteret supplerende kompenserende foranstaltninger.